książki

"Po drugiej stronie Lustra" Lewis Carroll
praca dyplomowa w pracowni prof. W. Michorzewskiego,
projektowanie graficzne, Wydział Sztuk Pięknych, UMK, Toruń
dyplom wyróżniony
2011

------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Kyś", Tatiana Tołstoj
ilustracje i okładka
praca semestralna
2009

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
projekty okładek
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Dzielny lis Franek"
książeczka autorska
ćwiczenie na zajęciach projekotwania
2010